СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Інформаційний бюлетень

Шановні пані та панове!

Сумська торгово - промислова палата  представляє Вашій увазі випуск інформаційного бюлетеня

від 17.05.2017 р. :

Виставки, конференції, інші заходи


ЗАПРОШУЄМО НА «СЛОБОЖАНСЬКИЙ МІСТ-2017» ТА БІЗНЕС-ФОРУМ

26 травня о 10:00 годині у виставковому комплексі «Іллінський» Сумської торгово-промислової палати під патронатом голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи КЛОЧКА відбудеться ХІV Міжнародна універсальна виставка міжрегіональної і зовнішньоекономічної співпраці «Слобожанський міст-2017».

Запрошуємо членів бізнес-спільноти Сумщини презентувати свій виробничий та науковий потенціал на цьому престижному міжнародному заході. «Родзинкою» цьогорічної виставки стане проведення бізнес-форуму, в якому візьмуть участь представники Міжнародного Трейд-клубу в Україні. Так, свою участь у заході підтвердили дипломати, економічні радники Посольств Болгарії, Бельгії, Канади, Литви, Словаччини, Угорщини в Україні, промисловці та підприємці Азербайджану й інших
держав.

Метою виставки, організованої Сумською торгово-промисловою палатою, є презентація потенціалу підприємств і організацій регіону, залучення інвестицій в економіку області.

Наразі серед учасників виставки заявлені підприємства України та Польщі.

Для участі у виставці слід не пізніше 19 травня п. р. надіслати заявку електронною поштою на адресу: expo@cci.sumy.ua. Довідки за тел.: (0542) 61-09-25; 066-440-28-66.

«Слобожанський міст-2017» – це черговий крок до налагодження міжнародної співпраці на регіональному рівні.


 

Мінекономрозвитку інформує про програму ЄС «Еразмус для молодих підприємців» (Erasmus for Young Entrepreuners), яка є частиною Програми ЄС «Конкурентоспроможність пiдприємств малого i середнього бiзнесу (СОSМЕ) (2014-2020)».

«Еразмус для молодих підприємців» – це започаткована у 2009 році Програма транскордонного обмiну, яка надає можливiсть новим, молодим та амбiтним підприємцям (які займаються підприємницькою діяльністю до 3-х рокiв) набувати навичок i знань у досвiдчених пiдприємців, якi володiють малими підприємствами в iнших країнах-учасницях цiєї Програми, а досвiдченим підприємцям – дiзнаватися про перспективи й новi бiзнес-iдеї молодих пiдприємців, започатковувати спiвробiтництво з iноземними партнерами й отримувати iнформацію про новi ринки. Обмiн досвiдом здiйснюєтъся шляхом органiзацiї вiдрядження молодого (нового) підприємця до країни підприємця-господаря строком вiд 1 до 6 мiсяцiв.

Довiдково:

«Новi пiдприємцi» (New Entrepreneurs, NЕ) – це пiдприємцi з будь-якого сектору на раннiх стадiях дiяльностi; включаючи як потенцiйних пiдприємців («would-be» entrepreneur), які планують почати власний бiзнес на основi реального бізнес-плану, так i пiдприємців, які нещодавно розпочали свiй бiзнес (започаткували пiдприємницьку дiяльнiсть не бiльш ніж три роки тому). При цьому особа, яка подала заявку для набуття статусу нового пiдприємця, повинна бути в змозі залучити додатковi кошти для покриття витрат на вiдрядження, якi перевищать грант ЄС.

«Пiдприємцi-господарi»(Hоst Entrepreneurs або HE) – це успiшнi й досвiдченi пiдприємцi (власники мiкро- або малих підприємств) чи особи, що беруть безпосередню участь у пiдприємницькiй дiяльностi малих i середнiх пiдприємств на рiвнi ради директорiв та якi бажають подiлитися своїм пiдприємницъким досвiдом i отримати потенцiйну вигоду вiд спiвробiтництва з новим iноземним підприємцем.

Програма фiнансується Єврокомiсiєю i здiйснюється в країнах-учасницях за допомоги обраних Єврокомiсiєю мiсцевих контактних пунктiв (Intermediary Organisations, IOs), що є компетентними в питаннях пiдтримки бiзнесу (торгово-промисловi палати, стартап-центри, бінес-iнкубатори тощо).

Для забезпечення узгодженого функціонування Програми дiє Офiс з пiдтримки Програми (Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office, SO), який тiсно спiвпрацює з Єврокомiсiєю та контактними пунктами в країнах-учасницях.

Кожному кандидатовi на участь у Програмi необхiдно звернутися до мiсцевого контактного пункту в його регiонi. Контактнi данi щодо кожної країни мiстяться на сторінці за посиланням: http://bit.ly/2ouGnVL

У разi вiдсутностi вiдповiдного контактного пункту в Українi українські кандидати мають право звернутися до будь-якого контактного пункту в сусiднiх країнах (наприклад, у Польщi, Словаччинi або Угорщинi). Контактна особа з обраного контактного пункту опiкуватиметься питаннями кандидата та координуватиме його дії протягом всiєї програми обмiну: допоможе скласти заявку, встановити успiшнi вiдносини з вiдповiдним пiдприємцем, а також надасть вiдповiдi на всi запитання. Iнформацiя з практичних та фiнансових питань щодо участi у Програмi розмiщена на веб-сторiнці самої Програми за посиланням: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20.

Мiнекономрозвитку також iнформує, що наразi Єврокомiсiєю оголошено конкурс на обрання вищезгаданих контактних пунктiв, якi продовжуватимуть впровадження Програми (дедлайн подачi заявок на конкурс – 7 червня 2017 року о 17:00 за брюссельским часом). Вiдповiдно до пункту 6.1. умов конкурсу, в ньому можуть брати участь: юридичнi особи публiчного права, що вiдповiдають за питання у сферах економiки, підприємництва, підтримки бiзнесу чи пов'язаних з ними питань або є активними у цих сферах; торгово-промисловi палата або подiбнi органи; органiзанiї з пiдтримки бiзнесу, стартап-центри, бiзнес-iнкубатори, технологiчнi парки тощо; бiзнес-асоціацiї та мережi з підтримки бiзнесу; державнi та приватнi органiзацiї, що пропонують послуги з підтримки бiзнесу; iнститути (вищої) освiти, зокрема, унiверситети або професiйно-технічні заклади.

Таким чином, цей конкурс не призначений безпосередньо для пiдприємцiв, якi бажають взяти участь в обмiнi в рамках Програми, натомiсть покликаний вiдiбрати організації, якi підтримуватимуть заходи щодо сприяння й підвищення мобiльностi нових підприємств. Детальнiше про умови участi в конкурсi можна прочитати на веб-сторiнцi Європейського виконавчого агентства з питань МСП (ЕАSМЕ) за посиланням: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs. Крiм того, ЕАSМЕ готове вiдповiсти на будь-якi питання стосовно умов конкурсу (запити необхiдно надсилати на адресу: еаsmе-соsmе-eye-call@ec.europa.eu).
 


Шановні партнери! Місія ОБСЄ просить вас оцінити вплив вантажної блокади тимчасово непідконтрольних Україні територій, що обмежує комерційні перевезення через лінію дотику (за рішенням національної Ради безпеки та оборони) на регіональну економічну і соціальну сфери.

Дайте, будь-ласка, відповіді на такі питання:

• Чи були ваші робочі години скорочені в результаті блокади?

• Чи була ваша заробітна плата знижена в результаті блокади?

• Чи піддаєтесь ви ризику втратити свою роботу внаслідок блокади?

• Чи залежить значною мірою реалізація продукції вашого заводу від блокади?

• Чи звільняють людей або скорочують їх зарплати внаслідок блокади?

• Скільки робочих місць працівників піддаються ризику на даний момент внаслідок блокади?

• Чи розроблено план на вашому підприємстві на випадок, якщо блокаду буде подолано?

• Чи знаєте ви нещодавно звільнених людей, які приєдналися до армії/ батальйонів/збройних формувань?

Відповіді надсилайте на електронну адресу: VES@CCI.SUMY.UA

За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: +38 0542 77 07 67, +38 050 407 22 25, +38 067 542 91 19.
  

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери


 

«АТЛАНТ» запрошує до співпраці.

ЗАТ «АТЛАНТ» – лідер білоруського верстатобудування, виробник широкого спектру високотехнологічної промислової продукції. У своєму розпорядженні має інжиніринговий центр, що складається з кваліфікованих фахівців (конструкторів, технологів), що дозволяє здійснювати розробку конструкторської документації і технологій виготовлення. Сучасний парк технологічного обладнання дозволяє виготовляти серійне обладнання, а також складну машинобудівну продукцію за індивідуальними замовленнями, забезпечуючи стабільну якість і конкурентоспроможні ціни.

·        Основною продукцією верстатобудівного серійного виробництва є:

·        Термопластавтомати зусиллям замикання від 45 до 2800 тонн;

·        ​Печі термічні (гартівні, відпускні, шахтні);

·        ​Преси брикетувальні для металевої, дерев'яної стружки, тирси;

·        ​Устаткування для розкрою і подачі матеріалів (машини термічного різання, стрічково-відрізні верстати).

ЗАТ «АТЛАНТ» пропонує вигідний фінансовий інструмент на придбання обладнання в кредит під 4-6% річних і в лізинг з компенсацією 2/3 ставки рефінансування (ставки, що його замінює).
Філія ЗАТ «АТЛАНТ» Барановицький верстатобудівний завод має досвід співпраці з багатьма компаніями України.
Близькість виробника, якісна технічна підтримка, гарантія, взаємодія з Замовником до закінчення терміну експлуатації обладнання, проведення навчання персоналу Замовника, сервісне обслуговування і забезпечення запасними частинами робить співпрацю із ЗАТ «АТЛАНТ» взаємовигідним і успішним.

Архів випусків інформаційного бюлетеня:
.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А