СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Інформаційний бюлетень

Шановні пані та панове!

Сумська торгово - промислова палата  представляє Вашій увазі випуск інформаційного бюлетеня

від 14.11.2018 р. :

Виставки, конференції, інші заходи


15 листопада 2018 року в Києвi відбудеться IX Мiжнародний форум «Днi польського бiзнесу в Українi».

Мета заходу – розширення польсько-української економiчної спiвпрацi, створення спiльних проектiв у галузi енергетики та енергозбереження, розвитку транспортної iнфраструктури.

Цьогорiчний форум стане платформою для обговорення широкого кола важливих та актуальних тем, зокрема:

•         змiн у динамiцi розвитку торгово-економiчної спiвпрацi України та Полыцi за останнi роки: перспектив для українського бiзнесу;

•         спiльних проектів у галузi енергетики та енергозбереження;

•         розбудови автомобiльних i залiзничних шляхiв;

•         інфраструктури i логiстики в розрiзi польсько-українського спiвробiтництва;

•         будiвельної галузі Польщi: перспектив виходу українських бiзнес-гравцiв на ринок сусiдiв;

•         польських iнвестицiйних проектів, цiкавих для українського бiзнесу;

•         доступу до економiчно та комерцiйно вигiдних фiнансових iнструментiв для ведення бiзнесу в Польщi;

•         переваг податкової системи Республiки Польща;

•         важливих нюансів для ведення бiзнесу в ЄС та Польщi.

Захiд традицiйно пройде пiд патронатом Посольства Республiки Польща в Українi. Органiзатори:

•         Асоцiацiя Українського бiзнесу в Польщi;

•         ЕUСОN Юридична Група;

•         Польська Конфедерацiя Роботодавцiв Lеwiаtаn.

Спiворганiзатори:

•         Мiжнародне товариство польських пiдприємцiв в Українi;

•         Польське Агентство Iнвестицiй та Торгiвлi.

Серед гостей форуму очiкуються пiдприємцi з України та Польщi, які зацiкавленi у бiзнес-спiвпрацi мiж двома державами, мають iдеї щодо реалiзацiї спiльних проектiв та потребують фiнансової пiдтримки для запуску власних стартапiв.

Якщо Ви зацiкавленi в пошуку бiзнес-партнерiв або iнвесторiв для свого проекту/стартапу, маєте намiр вийти на ринки Європи, але не знаєте з чого почати, цей захiд саме для Вас!

Реєстрацiя та деталi за посиланням: http://bit.ly/2xTIGUo

Контактна особа: Олена Вакулiк, тел.: +38 044 238 09 44; office@ukrbizpol.org.


 

19-21 листопада 2018 року в місті Ташкент пройде Перший міжнародний інвестиційний форум у сфері туризму.

Очікується участь у Форумі інвесторів з країн Європи та Азії, представників міжнародно-фінансових інститутів, зарубіжних потенційних інвесторів, міжнародних організацій туристичної сфери, експертів і фахівців у даній сфері, керівників великих вітчизняних і зарубіжних компаній.
На заході будуть представлені проекти з іноземних інвестицій у готельний бізнес Узбекистану, інфраструктури та інновацій в туризмі.
Також передбачаються надання учасникам Форуму інформації про туристичний потенціал країни, реформи, що здійснюються в цій сфері, в тому числі, пільги і преференції для суб'єктів підприємництва.


 

21 листопада 2018 р. в Українському домі за адресою: м Київ, вул.
Хрещатик, 2, відбудеться форум «Екологічні стратегії енергонезалежності для громад»

Організатори форуму: Громадська органiзацiя «Мiжнародна Екологiчна Безпека», Всеукраїнський суспiльно-полiтичний журнал «Оксамит» Представники компанiй «зеленої» енергетики.

Форум    вiдбудеться    за    пiдтримки    та    безпосередньої    участi Мiнiстерства екологiї та природных ресурсiв України.

Форум є унiкальною можливiстю стати учасником проектiв енергонезалежностi регiонiв, розвинути сферу реалiзацiї продукцiї, розширити коло спiвпрацi, застосувати набутi навички для просування свого бiзнесу не тiльки на ринок України, а й за її межами.

Під час форуму будуть обговорені теоретичнi та практичнi можливостi енергетичної й екологiчної безпеки регiонiв України, представленi унiкальнi проекти «зеленої» енергетики, переглянутi варiацiї сталого розвитку суспiльства. Учасники ознайомляться з оновленою програмою «Енергонезалежнiсть регiонiв України», яка включає свiтовий досвiд зi створення кластерiв у сфері екологiї, що дозволить вивести країну на рiвень енергобезпеки та надати широкi можливостi кожному громадянину України: право вибору, застосування технiчних iнновацiй, наявнiсть економiчної вигоди, а найголовнiше – задоволення потреб в енергетицi без шкоди нашому здоров'ю i навколишньому середовищу в порiвняннi з традицiйними джерелами енергiї.

Реєстрацiя для представникiв бiзнесу: з 10.00.

Реєстрацiя для громад: з 11.00.

Початок роботи форуму: 12.00.

Для участі просимо заповнити анкету і
відправити на e-mail: ilona17979@ukr.net.

Консультації за телефоном: +38 (096) 444 51 63.
Контактна особа: Ілона Єлецька.


 

27 листопада об 11.00 у приміщенні Київської мiської державної адміністрації (м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Колонна зала) відбудеться Всеукраїнський з'їзд легкої промисловостi

Пiд час заходу буде презентовано iнновацiйний потенцiал галузi для бiзнесiв, споживачiв, iнвесторiв, державних замовникiв та прийнято консолiдовану позицiю з вирiшення галузевих проблем.

Органiзатор З'їзду: Асоцiацiя «Укрлегпром» за пiдтримки Кабiнету Мiнiстрiв України та Київської мiської державної адмiнiстрацiї.

З'їзд спрямований на посилення державно-приватного партнерства в економiчнiй спiвпрацi, залучення iнвестицiй, вирiшення кадрових та iнших проблем. Легка промисловiсть нинi один з реальних секторiв економiки, що у вирi глобалiзацiйних, економiчних, геополiтичних, передвиборних, вiйськових викликiв забезпечує 5% бюджетних надходжень, зайнятiсть 4,3% промислово-виробничого персоналу в усiх регiонах України, 2,6% експортного потенцiалу (118% за 8 мiсяцiв 2018 р.) та має реальнi можливостi стати драйвером нацiональної економiки.

До участi у заходi запрошено керiвникiв галузевого бiзнес-середовища, освiтнiх установ, громадських i бiзнес органiзацiй, представникiв потенцiйних замовникiв, iнвесторiв i споживачiв рiзних промислових секторiв (медицина, торгiвля, промислова безпека, транспорт, силовi структури, сфера послуг, готелъно-ресторанний бiзнес та iн.), керiвництво державних органiв виконавчої влади, ОДА, учасникiв державних i публiчних галузевих закупiвель продукцiї промислово-корпоративного призначення (формений, спецiальний, професiйний, корпоративний одяг i взуття, постiльна бiлизна, засоби захисту, технiчний текстиль тощо).

У рамках заходу пiдприємства презентують новiтнi розробки, впровадженi технології, експозицiю зразкiв нових видiв текстильних матерiалiв, виробiв спецiального призначення, професiйнi колекцiї одягу, взуття.

Всеукраїнський з'їзд проводиться в рамках Галузевого промислового дiалогу з Урядом, започаткованого у 2017 роцi, що сприяє синергiї зусиль держави, бiзнесу, освiти i суспiльства для генерацiї ефективного розвитку легкої промисловостi, впровадження заходiв та вирiшення оперативних завдань.

Реєстрацiя учасникiв до 20 листопада 2018р. шляхом надання контактних даних   (ПIБ,   назва   пiдприємства,   посада,   контактний   телефон)   за   тел.: (044)   528-14-24, на е-mаil: ukrlegprom@ukrlegprom.org.ua або анкетування на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdolbU4oTBpzVKolQDaQDmXmP0-f6rWhBfFoSmUbUo-CKSlBg/viewform

Органiзацiйний внесок для участi у З'їздi для компенсацiї фiнансових оргвитрат складає 800 грн., для учасника Укрлегпрому – знижка 50%.

Платiжнi реквiзити: Українська асоцiацiя пiдриємств легкої промисловостi, 03150, м.Київ, вул. Загородня, 15, ЄДРПОУ 21720253, р/р 26000010089096, в AT «Укрексiмбанк» м. Києва, МФО 322313. Призначення платежу: Органiзацiйний внесок на участь у З'їздi 27.11.2018р.


 
 

Шановні члени палати! Сумська торгово-промислова палата звертається до Вас з пропозицією про розміщення в наступному, грудневому, номері журналу «Ділові новини» іміджевої статті, комерційної інформації чи інтерв’ю про діяльність очолюваного Вами підприємства та продукцію, яку воно випускає.

Зазначений матеріал буде також розміщений на веб-сайті Сумської ТПП та на нашій сторінці у Facebook, а електронна версія журналу буде розіслана підприємствам-членам ТПП України, Посольствам та торгово-промисловим палатам як в Україні, так і за кордоном, що сприятиме розширенню географії економічних зв’язків очолюваного Вами підприємства.

Цільова аудиторія журналу «Ділові новини» – топ-менеджери великих підприємств, органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого бізнесу, недержавні організації в Україні та за кордоном.

З електронною версією журналу «Ділові новини», який виходить українською та англійською мовами, можна ознайомитися на сайті Сумської торгово-промислової палати (http://www.cci.sumy.ua/#pat).

Якщо Вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте: 0542 61 09 25. Контактна особа: Тітаренко Тетяна Василівна.
  

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери


Конкурсні торги в Чеській Республіці.

- Транспортне підприємство м. Брно оголосило тендер на придбання 16 низькопідлогових автобусів на електричній тязі. Попередня вартість без ПДВ 244 млн. чеських крон (10,5 млн. дол.). Кінцева дата подання тендерних пропозицій – 26.11.2018. Деталі – за посиланням: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/91072

- Об'єднання південночеських лікарень оголосило тендер на придбання перев'язувального матеріалу. Попередня вартість без ПДВ 39 100 000 чеських крон (близько 1,6 млн. дол.). Кінцева дата подання тендерних пропозицій – 26.11.2018. Деталі – за посиланням: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/91072Form02/Display/89993

Практичнi рекомендацiї представникам українського бiзнесу, зацiкавленим в участi у тендерах на закупiвлю товарiв, робiт i послуг у Чеськiй Республiцi

Ключовим нормативно-правовим актом, яким регулюються тендернi процедури в Чеськiй Республiцi (ЧР), є Закон про публiчнi закупiвлi (134/2016 Sb.), з яким можна ознайомитися за посиланням: http://www.portal-vz.cz/getmedia/abdla02e-3ef8-44a7-9a8c-a06037a6e007/ZZVZ-od-l-l-2018.pdf. В Законi визначаються критерiї, яким мають вiдповiдати учасники тендерних процедур. Зокрема, однiєю iз законодавчих вимог до компанiї-постачальника є надання iнформацiї стосовно структури власностi та кiнцевих бенефiцiарiв.

Учасники тендерiв мають право звернутися до Мiнiстерства регiонального розвитку ЧР, яке є головним центральних органом виконавчої влади, вiдповiдальним за пiдготовку нормативно-правових актiв та забезпечення функцiонування системи публiчнихзакупiвель в Чехiї, з проханням про внесения до реестру так званих «квалiфiкованих» постачальникiв, що суттєво спрощує участь у тендерних процедурах, оскiльки позбавляє необхiдностi в майбутньому надавати актуальнi довiдки вiд державних органiв ЧР про вiдповiднiсть встановленим критерiям. Водночас, ця послуга є платною.

Вимоги до постачальникiв можуть встановлюватися також й самими замовниками, однак, вони не мають носить дискримiнацiйний характер, у т.ч. щодо iноземних постачальникiв. Слiд також брати до уваги те, що Україна та Чехiя пiдписали Угоду СОТ про державнi закупiвлi, яка передбачає недискримiнацiйний доступ до публiчних закупiвель в країнах-пiдписантах.

У Чехiї проводяться тендери на постачання товарiв, здiйснення будiвельних робiт та надання послуг. Iнформацiя щодо тендерiв оприлюднюється на нацiональнiй платформi «Вiсник державних замовлень» (Vёstпikvеfеjпусhzаkаzеk), яка розмiщена за посиланням: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/. Реєстрацiя на платформi для постачальникiв можлива i зробить користування її функцiоналом бiльш комфортним, проте не є обов'язковою. Крiм того, iнформацiя про тендери в ЧР доступна на офiцiйному порталi ЄС: https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do.

У контекстi продовження процесу електронiзацiї документообiгу в Чехiї Мiнiстерство регiонального розвитку ЧР активно розвиває нову iнтегровану iнформацiйну тендерну платформу, доступну за посиланням: https://nen.nipez.cz/.

Профiлi замовникiв розмiщено на спецiалiзованих електронних торгових майданчиках або власних веб-сторiнках. Користування майданчиками для постачальникiв є безкоштовним. Водночас, деякi з них пропонують платнi послуги, такi як пiдписка на новi тендери. Основною складовою профiлю є тендерна документацiя, яку рекомендується ретельно вивчити. В нiй прописуються основнi вимоги до потенцiйних постачальникiв (необхiдна квалiфiкацiя, вимоги до товару чи послуги тощо), а також вказується адреса, на яку надсилають документи. У деяких випадках тендерна документацiя також включає проект угоди про постачання товарiв чи надання послуг.

Все бiльш поширеною в Чехiї стає практика подання документiв в електронному виглядi, що вимагатиме отримання електронного цифрового пiдпису (ЕЦП). Зробити це можна, наприклад, за допомогою Пошти ЧР з дотриманням вимог, з якими можна ознайомитися за посиланням: http://www.postsignum.cz/index.php?lang=en.

Слiд також брати до уваги те, що документацiя для участi у тендерi в ЧР має бути, як правило, пiдготовлена чеською мовою. Замовник також може вимагати надання певних документiв з офiцiйним перекладом, завiреним у встановленому законодавством порядку. У цьому контекстi для належної пiдготовки документiв рекомендується користуватися послугами юридичних компанiй, якi добре орiєнтуються в чеському законодавствi.

Ефективним шляхом для забезпечення позитивного результату участi у тендерних процедурах в ЧР є встановлення дiлових контактiв з чеськими компанiями-постачальниками товарiв та послуг, або заснування власної дочiрньої компанiї на територiї Чехiї.


 

Тендер в Республіці Молдова

Державна адмiнiстрацiя автомобiльних дорiг РМ 24.10.2018 оголосила проведення тендеру за участю ЄБРР з вiдбору компанiй для реконструкцiї окремих дiлянок молдовських дорiг в рамках проекту «Road Sector Program».

Номер проекту – 45094 (номер оголошення 9269-IFT-45094).

Дата завершення процедури – 10.12.2018 р.

Проектом передбачено виконання робiт (проект i виконання робiт) з реконструкцiї двох дiлянок нацiональної дорожньої мережi в рамках позики ЄБРР:

- лот 1: реабiлiтацiя дороги R14 Бєльцi – Серетень, км 26 + 650 - км 38 + 300;

- лот 2: реабiлiтацiя дороги R14 Бєльцi – Серетень, км 43 + 000 - км 61 + 000 i мосту на км 64 + 756.

Деталі – за посиланням: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181024c.html

Контактна особа: Sеrghеi РОLISСIUС. Deputy Director

State Road Administration

str. Bucuriei, 12A, office 401, MD 2004, Chisinau, Republic of Moldova

E-mail: procurement@asd.md

Fax:+373 22 74 12 19

Iранська компанiя «Фуладiн Зоб Амол» прагне закуповувати сировину в Україні

Fоulаdin Zоb Аmоl спецiалiзується на виробництвi спецiальних деталей iз сталi та чавуну (литi деталi, диски колiс i гальмiвнi диски для вантажiвок, автобусiв, легкових та маловантажних автомобiлiв, осi для легкових автомобiлiв, диски зчеплення, колiнчастi вали для легкових автомобiлiв та вантажiвок). Підприємство має намiр закуповувати сировину в Україні.

У разі зацікавленості просимо надсилати інформацію на ел. адресу: оаs-iеr@uссi.оrg.uа.

Архів випусків інформаційного бюлетеня:
.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А