СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Вакансії

Вакансiя вiд 22 липня 2021

Юрисконсульт

Звертатися по телефонам з 8:00 до 17:00 -  0669049086, (0542) 600 390,  Оксана Анатоліївна

Повна зайнятiсть. Досвiд роботи вiд 2 рокiв. Вища освiта.

Опис вакансiї

Вимоги: Ми пiдбираємо в команду людей, що розумiютъ умовнiсть посадової iнструкцiї, i будуть гнучко реагувати на змiну середовища.

Умови роботи: 40-гoдинний робочий тиждень, п'ятиденка, з понедiлка по четвер з 8.00 до 17.15, у п'ятницю з 8.00 до 16.00, з обiдньою перервою з 12.00 до 13.00; субота та недiля — вихiдний.

Ми пропонуємо Вам молодий здоровий веселий колектив i офіс в центрi мiста з розвиненою iнфраструктурою. Ми хочемо, щоб Ви бiлыше заробляли та мали чiткий баланс мiж роботою та особистим життям.

Обов'язки:

1.      Здiйснення роботи для забезпечення додержання законностi в дiяльностi Сумської торrово-промислової палати (далi за текстом — Сумська ТПП) та захисту її правових iнтересiв;

2.      Здiйснення правової експертизи наказiв, iнструкцiй, положень та iнших документiв Сумської ТПП, за необхiдностi вiзування їх;

3.      Здiйснення пiдготовки та аналiзу договорiв, протоколiв розбiжностей, наказiв, протоколiв та всiх iнших документiв, надання усних консультацiй з правових питань, представления iнтересiв Сумської ТПП

в органах державної влади, мiсцевого самоврядування та в судах усiх iнстанцiй, в органах державно!' виконавчої служби, отримання лiцензiй, дозволiв для здiйснення господарської дiяльностi Сумської ТПП.

4.      Проведения переговорiв в iнтересах Сумської ТПП або її клiєнтiв,з третiми особами;

5.      Здiйснення монiторингу законодавства та повiдомлення Президента СТПП про змiни в законодавствi;

6.      Здiйснення iнших обов'язкiв в межах своєї компетенцiї за дорученням Президента СТПП;

7.      За дорученням президента СТППучастъ у вiдрядженнi для вирiшення службових питань або навчання;

8.      Прийнятгя заяв, пiдготовка та видача сертифiкатiв щодо засвiдчення форс-мажорних обставин, або вiдмова у їх видачi за умов та згiдно порядку, встановленому законодавством;

9. Робота з простроченою дебiторською заборгованiстю за договiрними зобов'язаннями за послуги СТПП;

10. Юридичне договiрне супроводження.


.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А