6 – 10 ЛЮТОГО 2018 РОКУ У МIЖНАРОДНОМУ ВИСТАВКОВОМУ ЦЕНТРI КУВЕЙТУ («KUWAIT INTERNATIONALFAIR») ПIД ПАТРОНАТОМ ЕМIРА ШЕЙХА САБАХА АЛЬ-АХМАДА АЛЬ-ДЖАБЕРА АЛЬ-САБАХА ВIДБУДЕТЬСЯ ДРУГА МIЖНАРОДНА КУВЕЙТСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ВИСТАВКА

У рамках зазначеного заходу заплановане проведення мiжнародного економiчного форуму «KEF-2018», у ходi якого учасникiв буде ознайомлено з програмою економiчного розвитку Кувейту до 2035 року, а також з мега-проектами, якi планується реалiзувати протягом зазначеного перiоду, iнвестицiйними можливостями та перспективами емiрату. Для участi у Другiй мiжнароднiй кувейтськiй торговельнiй виставцi необхiдно попередньо зареєструватися на сайтi http://www.itf-kw.com/ [ http://www.itf-kw.com/ ] шляхом заповнення аплiкацiйної форми, яку слiд завантажити з роздiлу «Participants/Downloads». Залежно вiд розмiщення та обладнання обраної виставкової площi визначається загальна вартiсть оренди, яку необхiдно сплатити на рахунок Мiжнародного виставкового комплексу Кувейту та надiслати пiдтверджуючий документ разом iз заповненою аплiкацiйною формою. Згiдно з попередньо отриманими роз’ясненнями вiд органiзаторiв заходу при заповненнi анкети, автоматично визначаються цiни за оренду виставкових площ. Аплiкацiйна форма може бути заповнена як кожною компанiєю окремо, так i органiзацiєю, яка представлятиме трупу виробникiв продукцiї чи надавачiв послуг. Передбачається, що у виставцi будуть представленi провiднi компанiї не лише арабських країн Затоки, а й багатьох iнших європейських та азiйських держав, що дасть змогу позицiонувати її як платформу для встановлення мiжнародних торгiвельних контактiв. За результатами проведеної дипустановою роботи з керiвництвом кувейтської компанiї «Kuwait InternationalFair» (KIF), яка є координатором дiяльностi з пiдготовки та проведення Другої мiжнародної кувейтської торговельної виставки, а також з метою реалiзацiї домовленостей, досягнутих у ходi Третьего засiдання спiльної Мiжурядової українсько-кувейтської комiсiї з питань економiчного, технiчного та торговельного спiвробiтництва (м. Київ, 21-22 вересня 2017 p.), yкpaїнcькiй сторонi буде безкоштовно видiлена площа 12 м (ширина – 3 м, довжина – 4 м, обладнана столом та стiльцями, килимовим покриттям), з метою органiзацiї єдиного нацiонального стенду, на якому, окрiм презентацiї експортного потенцiалу, надається можливість продемонструвати нацiональний колорит та автентичнiсть, органiзувати дегустування страв нацiональної кухнi тощо. Вiдповiдальною особою вiд КIF за органiзацiю Другої мiжнародної кувейтської торговельної виставки визначена Манва Алъ-Якуб (МаnwаJ.Аl-Yаqоub), роб. тел.: (+965) 2538 7100 (ехt. 188), факс: (+965) 2539 8123 (2539 3872), моб. тел.: (+965) 9769 9023 (WhatsApp), email: M.alyaqoub@kif.net [ mailto:M.alyaqoub@kif.net ] . Органiзатори очiкують на пiдтвердження участi української сторони у виставковому заходi у максимально короткi термiни (до 20 листопада ц.р.), що дасть можливысть вибору розташування стенду серед вiльних площ. У iншому випадку безкоштовна площа (12 м) буде надана iншiй державi – учаснику. З метою формування позитивного iмiджу нашої держави, очікуємо на участь у виставці представників оптової та роздрiбної торгiвлi, виробникiв подарункової та сувенiрної продукцiї, iграшок, канцелярських товарiв, меблiв, оздоблювальних матерiалiв.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

SUMY CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY

СУМСЬКА ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Поштова адрес: 40030, м.Суми, а/с 105
Телефони: +38 (0542) 600-390 (приймальня)
2023 - © by Sumy chamber of commerce & industry. Design & Programming by St/Co